Pozvánka na jednání Školské rady

Ředitelka školského zařízení PhDr. Věra Smolíková svolává 34. zasedání školské rady, které proběhne dne 24.06.2022 od 10:00 hodin v místnosti ředitelny.

Program

  1. Uvítání a představení členů školské rady, prezence
  2. Volba předsedy školské rady
  3. Seznámení s materiály – návrh jednacího řádu, práva, povinnosti a činnost školské rady
  4. Schválení jednacího řádu školské rady
  5. Seznámení s koncepčními záměry rozvoje školy
  6. Různé – Informace o škole a zařízení.
  7. Diskuze, připomínky, podněty
  8. Usnesení

PhDr. Věra Smolíková
ředitelka školského zařízení

Ke stažení