Projektový den: „Slet čarodejnic“

V pátek 28. 4. 2023 proběhl projektový den „Slet čarodějnic“. Žáci si připomněli tradici Filipojakubské noci, měli možnost vytvořit si masku, namalovat se jako čarodějnice a čarodějové, pochutnat si na kouzelných koláčích, vyrobit si létající koště, na kterém se také „proletěli“. V průběhu celého dne děti plnily čarodějnické úkoly, tvořily a malovaly.