Sociální pracovníci

Informace pro pracovníky OSPODu: zprostředkování návštěv pracovníků OSPODu s dětmi je možné vždy po telefonické či písemné domluvě se sociálním pracovníkem zařízení. V případě neohlášených návštěv pracovníků OSPODu nemůže být zaručeno poskytnutí rozhovoru o aktuálním chování dítěte či zajištěna samotná přítomnost dítěte v zařízení.

Informace pro zákonné zástupce: žádosti rodičů o pobyty dítěte v rodině je zapotřebí doručit s minimálním týdenním předstihem, aby se dovolenka stihla v součinnosti s pracovníky OSPODu a v rámci pravidel GDPR včas vyřídit.

V pátek se snaží sociální pracovníci zajistit dokumentaci a výjezdy dětí, prosíme volat jen v neodkladných záležitostech. V případě potřeby volejte ředitelku zařízení či zástupkyni zařízení. K dispozici je také služba dne, která je vám schopna podat základní informace k dítěti.

Děkujeme, že respektujete nastavená pravidla, která umožní sociálním pracovníkům nastavit vysoké standardy své práce.