Výsledky voleb do školské rady

V průběhu měsíce března proběhly volby do školské rady s tímto výsledkem:

  1. členem školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků byla zvolena: paní Alena Potužáková;
  2. členem školské rady z řad pedagogických pracovníků byla zvolena: Mgr. Eva Sasová;
  3. jmenovaným členem školské rady – Mgr. Eva Karbanová.