Beseda s Úřadem práce v Chomutově na téma budoucího povolání

V rámci kariérového poradenství navštívily žáky střední školy a žáky ukončující povinnou školní docházku pracovnice Úřadu práce v Chomutově. Žáci byli seznámeni s možnostmi pracovního uplatnění na trhu práce po ukončení vzdělávání a nabídkou rekvalifikace. Součástí poradenství byl také osobnostní test, který napověděl, jaké povolání by pro ně bylo vhodné.