Projektový den: „FINANČNÍ GRAMOTNOST“

V rámci projektového dne si žáci procvičili a zopakovali základní pojmy finanční gramotnosti a získali nové informace o pěti základních druzích plateb. Díky širokému spektru činností zahrnutých v projektu získali žáci mnoho zajímavých a důležitých informací, které mohou být využity nejen v dalších předmětech, ale hlavně v praktickém životě. Každý z žáků vytvořil návrh své vlastní platební karty a prezentoval ji před ostatními.