Projektový den „Barevný svět“

Cílem projektového dne bylo pochopit rozdílnosti lidí a výhody spolupráce, utvořit si vlastní hodnotový žebříček.  Společně žáci tvořili dle vlastní tvůrčí invence Planetu přátelství se vším, co k přátelství patří a co tento pojem zahrnuje. V průběhu dne vládla klidná, uvolněná a přátelská atmosféra, bylo podpořeno zdravé klima ve třídě, pozitivní soudržnost skupiny, spolupráce a empatická komunikace.